Over de club

Badmintonclub High Speed is opgericht in 1967 en heeft vanaf die tijd vele inwoners van Waalwijk en de directe omgeving warm weten te maken voor de badmintonsport. Daartoe wordt gebruik gemaakt van sporthal De Zeine (maandagavond en zaterdagochtend). High Speed biedt haar leden mogelijkheden te over om het badmintonnen op eigen wijze te beoefenen en te beleven. Daartoe is de vereniging aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond (NBB). Mede dankzij deze bond ontplooit High Speed allerlei activiteiten. Daarbij valt te denken aan:

  • Het organiseren van toernooien en recreatiewedstrijden,
  • Het deelnemen aan competitie-badminton,
  • Het organiseren van en meedoen aan de Waalwijkse badmintonkampioenschappen
  • De jaarlijkse activiteit voor de eigen jeugd: het badmintonkamp.

De vereniging wordt geleid door een aantal enthousiaste mensen, die ondersteund worden door de leden, die de diverse commissies bemensen. Dankzij de tomeloze inzet van dit kader kan nog steeds met recht gesteld worden dat High Speed een bloeiende vereniging is.

Jeugd.

De jeugdleden van High Speed spelen op maandagavond (van 18.30 uur tot 19.30 uur) en op zaterdagochtend (van 10.15 uur tot 12.15 uur). De leden van de jeugdcommissie zetten zich met hart en ziel in voor de opvang, training en begeleiding van de jeugdleden. Zodra een jongen of meisje zich meldt als belangstellende, gaat de jeugdcommissie aan het werk. Er wordt een plaatsje ingeruimd op de training en het kind wordt zo snel mogelijk opgenomen in de groep. Al vrij snel kan deelgenomen worden aan wedstrijden teneinde de krachten te meten met kinderen van dezelfde leeftijd van andere badminton-verenigingen. De jeugdcommissie organiseert regelmatig ludieke activiteiten voor de badmintonnende jeugd. Wat te denken van een jeugdtoernooi met buitenlandse inbreng, een discozwemmen of een weekendkamp: allemaal activiteiten waar de jeugd hartstikke enthousiast over is.
Recreatie.

Het grootste deel van de senioren van High Speed beoefent de badmintonsport op recreatieve wijze. Zij komen trouw op maandagavond hun shutteltje slaan waarbij tussendoor even tijd is om bij te kletsen met de mede-leden. De mate waarin gekletst dan wel ″serieus″ gebadmintond wordt, bepaalt ieder lid zelf. Via het planbord plannen de spelers zelf met wie en op welk niveau ze willen spelen. Doordat de competitiespelers gewoon met de recreanten meespelen is er bijv. ook voor de sterkere recreant voldoende gelegenheid om een stevig partijtje af te werken. High Speed heeft een recreatie-commissie. De leden hiervan, houden zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten, gericht op de verhoging van de spelvreugde en het onderlinge contact. Zo is er een teamtoernooi, een barbecue-avond en een gezellige open avond.